menu
search

بازار داغ رتبه بندی دانشگاه ها: واقعیت ها و توهمات

این روزها بازار رتبه بندی های مختلف از دانشگاه های دنیا براساس نظام های مختلف بسیار داغ است. این که دانشگاه های ایران در مقایسه با سایر دانشگاه های داخل و خارج کشور در چه جایگاهی قرار دارند، این رتبه بندی ها را جذاب نموده است.