عمومی | مرکز آموزش عالی شهید رجایی بابل

دکتر علی رمضانی پاچی

رزومه فعالیت های علمی

مشخصات :

نام : علی                                                       نام خانوادگی : رمضانی پاچی                                                فرزند : فضل اله                                               صادره از : ساری                                                     شماره شناسنامه : 8                                          کدملی :  2092776657                                             متولد : 1350                                                 محل تولد : بهشهر                                                   مدرک تحصیلی : دکتری تاریخ                            شماره تماس: 09112513808                                  کدپرسنلی : 40855830                        پست الکترونیکی : ar.pachi@yahoo.com

جانباز 25% ( شیمیایی ) - 30  ماه خدمت داوطلبانه در جبهه - برادر شهید : ( عین اله رمضانی )

الف) تألیفات :

1 – کندلوس نگین مازندران ( سال 1385 )

2 – تاریخ آموزش و پرورش دودانگه  ( سال 1385 )

3 – تاریخ ملوک الجبال  ( پادشاهان کوهستانها   سال 1388)

4 – تاجیکستان دیار آشنا ( سال 1389)

5 – روز شمار انقلاب اسلامی در مازندران ( سال 1388)

6 -  تاریخ مازندران  از آغاز تا انقلاب اسلامی ( سال 1392)

7 – عکس تاریخی ساری  1393 در حال چاپ

8 – عکس های تاریخی سوادکوه 1393 درحال چاپ

9 – تاریخ و فرهنگ بازماندگان آراد و بولا درحال چاپ

10 – ابوسهل کوهی منجم بزرگ تبرستان 1391 نشر رسانش

تصحیح چند کتاب در زمینه تاریخ ایران و مازندران

ب) مقالات :

1 – قلاع وتپه های تاریخی مازندران  -  ساری  -  استانداری  ( سال 1383)

2 – گزارشهای علمی حوزه معاونت پژوهشی  -  تهران  -  دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری ( سال 1384 )

3 – نقش خواص در تبیین والگو آفرینی مقاومت حسینی ملی عاشورا پژوهش مقاله برتر و سخنرانی ( سال 1384)

4 – مقاله برتر کنگره بین المللی غدیر و انسجام اسلامی ( سال 1386 )

5 – مقاله برتر کنگره عاشورا پژوهی ( سال 1387 )  ساری

6 – مقاله برتر نقش فرهنگ در توسعه مازندران ( به صورت اورال) سال 1388 دانشگاه آزاد واحد سوادکوه

7 – مقاله برتر جشنواره زخم سبز ( خاطرات دفاع مقدس ) در سال 1386) مرکز حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس

8 – مقاله برتر همایش بین المللی یکصد و چهلمین سال تولد واسیلی ولادیمیر بار تولد -  مسکو ( سال 1388)

9 – مقاله برتر کنگره ملی اصلاح الگوی مصرف نان سازمان غله استان مازندران ( سال 1388)

10 – مقاله برتر کنگره بین المللی ابو محمود خجندی ( به صورت اورال ) و ریاست صدارت همایش – تاجیکستان ( مهر ماه  1389 )

11 – مقاله برتر و سخنرانی در همایش بین المللی طالب آملی 1390

12-چاپ چندین مقاله در مورد تاریخ و فرهنگ در مجلات کشورهای تاجیکستان – پاکستان – ترکیه – هندوستان

13-استاد راهنما و مشاور 2 رساله دکتری

14-استاد راهنما و مشاور بیش از 20 پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی واحد : تهران مرکزی – نور-نیشابور

ج ) تحقیقات :

1 – بانک اطلاعات علما و اساتید استان مازندران  - صدا و سیمای مازندران

2 – تبیین جایگاه ؛ قوانین و اقدامات شوراها – صدا و سیمای مازندران

3 – قوانین و جایگاه مجلس خبرگان  - صدا و سیمای مازندران

4 – جغرافیای انقلاب و دفاع مقدس شهرستان ساری – مرکز حفظ و آثار دفاع مقدس استان مازندران

5 – توپگرافی و وجه تسمیه شهرها و روستاهای استان مازندران – استانداری مازندران

6 – مجری موزه فرهنگ ( گنجینه آموزش و پرورش استان مازندران )

7 – طرح پژوهشی یاران حضرت علی (ع) صدا و سیما مرکز مازندران 1390

8 – تاریخ آمل از آغاز تا انقلاب اسلامی ( مرکز حفظ و آثار ونشر ارزشهای دفاع مقدس )

د) فعالیت های اجرایی و علمی :

1 – دانشور نمونه کشوری – سال 1388 تهران

2 – محقق برتر صدا و سیما مرکز آستانها سال 1386

3 – استاد نمونه ی مرکز تربیت معلم سال 1387

4 – داور مسابقات چندین همایش فرهنگیان بسیجی، اوقات و امور خیریه، استانداری، سازمان تبلیغات استان مازندران، مرکز استعدادهای درخشان

5 – مسئول نخبگان وسرآمدان شاهد و ایثارگر شهرستان ساری

6 – پژوهشگر مرکز ساری شناسی

7  - عضو گروه تاریخ جهاد دانشگاهی استان مازندران

8 – سردبیر فصلنامه ونوشه تبرستان

9 – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری – دانشگاه پیام نور ساری – مرکز تربیت معلم استان- دانشگاه کشاورزی

10 – دبیر علمی همایش ملی امام محمد باقر (ع) اداره کل اوقاف و امور خیریه استان مازندران

11 – دبیر علمی همایش ملی امام سجاد (ع) اداره کل اوقاف و امورخیریه 1390

12 -  عضو هیئت علمی همایش بین المللی ابن شهر آشوب 1391 – 1390

13 – دبیر علمی جشنواره ملی خاطرات مازندران در غرب کشور

14 – عضو هیئت علمی همایش ملی معلم در افق 1404 مرکز تربیت بابل 1391

15 -  عضو شورای تحقیقات و پژوهش اداره کل آموزش و پرورش

16 – عضو شورای بررسی وتحلیل محتوای آموزش و پرورش

17 – رئیس اداره تحقیقات و پژوهش اداره کل آموزش و پرورش

18 – رئیس مرکز تربیت معلم دکتر علی شریعتی

19 – دبیر  مشورتی منطقه 8 مرکز تربیت معلم ( استانهای سمنان – گلستان – مازندران )

20 – دبیر شورای راهبردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران

21 – کارشناس بنیاد در شاخه خاطرات حفظ و آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس کشور

22 – دبیر اجرایی دانشگاه فرهنگیان منطقه (8)  (  استانهای مازندران  - گلستان – مازندران  )

23 – دبیر اجرایی مصاحبه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان ( 1391 – 1390 )  ( 1392 – 1391 )